Personal Didactic

Acasă Organizare Personal Didactic

RESURSE UMANE

ÎNVĂŢĂTORI – EDUCATORI

   NUMELE ȘI PRENUMELE    FUNCȚIA    GRADUL DIDACTIC    CLASA/CLASELE    STRUCTURA

   RÎMBU SIMONA ECATERINA

   prof. înv. primar    1    a II-a și a IV-a    Larga Jijia

   BOUARU ELENA

   învățător    –    I și a III-a    Larga Jijia

   HURJA ȘTEFANIA

   educatoare    debutant    grupă mixtă    Larga Jijia

   NEGHINĂ NICOLAE

   învățător    1    pregătitoare

   Larga Jijia

   RĂILEANU ELENA

   prof. înv. primar    1    a II-a și a IV-a    Iepureni
   SÂRGHE ANCUȚA    prof. înv. primar    1    I și a III-a    Iepureni

   ȚURCANU ANTONELA

   educatoare    debutant    grupă mixtă    Iepureni

   CHIRILĂ IOLANDA

   educatoare    definitivat    grupă mixtă

   Movileni

   ALEXUC ANETA    învățător    1    a II-a și a IV-a    Potîngeni

   COCEA PETRONELA

   prof. înv. primar    definitivat    pregătitoare și clasa a III-a    Potîngeni

   TOMM CARMEN

   învățător    –    I    Potîngeni

   HREAPCĂ LENUȚA

   prof. înv. preșcolar    definitivat    grupă mixtă    Potîngeni

 

PROFESORI

   NUMELE ȘI PRENUMELE    GRADUL DIDACTIC    DISCIPLINA    DIRIGENȚIE    STRUCTURA

   DUMITRAȘ NADIA OANA

   definitivat    Limba și literatura română,                           opț. Literatură pentru copii    Clasa a VI-a    Larga Jijia

   MĂDÎRJAC CARMEN

   1    Limba și literatura română                             Limba franceză                                               Limba engleză    Clasa a VIII-a    Larga Jijia                       Potîngeni

   COSTACHE VIORICA

   1    Matematică, informatică și TIC,                     opț. Matematică aplicată    Larga Jijia

   ROTARU MIHAELA

   definitivat    Matematică

   Larga Jijia

   EȘANU VIRGINIA

   1    Fizică, Chimie, Biologie,                                 opț. integrat    Clasa a V-a    Larga Jijia

   IVANUȚĂ CRISTIAN DANIEL

   definitivat    Istorie, Cultură Civică, Ed. Socială,               Limba engleză     Clasa a VII-a A    Larga Jijia                       Movileni

   TOMA GEORGEANA

   1    Geografie, Limba engleză    Clasa a VII-a B    Larga Jijia
   OPINCĂ CIPRIAN    definitivat    Religie

   Larga Jijia

   TORGE VICTOR    debutant    Educație muzicală    Larga Jijia

   AMIRONESEI CRISTIAN

   1    Educație fizică    Larga Jijia                       Movileni                           Potîngeni
   ANTONIAC MARIANA    1    Educație tehnologică    Larga Jijia