Componența Consiliului de Administrație

Acasă Organizare Componența Consiliului de Administrație

PREȘEDINTE

  • Prof. Ivănuță Cristian, director

MEMBRII:

  • Prof. Eșanu Virginia
  • Prof. înv. primar Răileanu Elena – consilier educativ
  • D-l Rîmbu Cristian – reprezentantul primarului
  • D-l Bura Constantin – reprezentantul Consiliului Local
  • D-na Ursachi Maria – reprezentant al părinților
  • D-na Cuciureanu Elena – reprezentant al părinților
  • Prof. Toma Georgeana – secretarul Consiliului de Administrație
  • Educator Chirilă Iolanda – observator sindical