Misiunea

Acasă Misiunea

Şcoala Gimnazială Larga Jijia este o școală din mediul rural care oferă șanse egale tuturor elevilor prin adaptarea procesului instructiv – educativ la nevoile și particularitățile individului.